•  
 •  
 • มาแล้ว! ตั้งชื่อสกุล เฮง เฮง จองได้ตั้งแต่ 1 ก.ค.

  เรื่องนี้โดนใจขอไลค์หน่อย 4726 Views | 25 Jun 2013 17:14


            เนื่องในโอกาส สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จะมีพระชันษาครบ 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชที่ทรงประทานชื่อสกุลให้กับประชาชนคนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 รวมจำนวน 27,043 ชื่อสกุล ปีนี้ กรมการปกครอง จึงนำชื่อสกุลประทานจำนวน 2,556 ชื่อสกุล ให้ประชาชนจองใช้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2556 นี้

  สำหรับชื่อสกุลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานให้ในครั้งนี้  ได้ทรงอธิษฐานจิตชื่อสกุลนี้ทั้งหมดแล้ว และได้ประทานให้กรมการปกครอง  นำออกให้ประชาชนชาวไทยทุกคนจองใช้ชื่อสกุลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป ดังนั้น ชื่อสกุลทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการปกครอง ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปหาประโยชน์เพื่อตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งอาจเป็นความผิดตามกฎหมายได้

  ชื่อสกุลในครั้งนี้ อาทิ 

  กิตติศุภปริญญา อ่านว่า กิด-ติ-สุบ-พะ-ปะ-ริน-ยา แปลว่า มีเกียรติและความดีงามและความรอบรู้ 

  กิตติศุภปัทมา อ่านว่า กิด-ติ-สุบ-พะ-ปัด-ทะ-มา แปลว่า มีเกียรติและความดีงามดุจดอกบัวหลวง

  ขวัญกิจบริจาค อ่านว่า ขวัน-กิด-บอ-ริ-จาก แปลว่า ผู้มีกิจการที่เกิดจากสิ่งที่ได้รับ

  ขวัญกิจบริวาร(ขวัน-กิด-บอ-ริ-วาน) แปลว่า ผู้ที่มีกิจการและบริวารที่ดี

  คุณพุฒิมนูญ(คุน-พุด-ทิ-มะ-นูน) แปลว่า มีความดี ความเจริญและความงามเป็นที่พอใจ

  คุณพุทธิมโณ(คุน-พุด-ทิ-มะ-โน) แปลว่า มีความดี ปัญญาความฉลาดและจิตใจอันดีงาม

  ยิ่งคุณปราณี(ยิ่ง-คุน-ปา-นี) แปลว่า อันมีคุณความดีและมีความรักและเมตตา

  ยิ่งคุณปัญญา(ยิ่ง-คุน-ปัน-ยา) แปลว่า อันเป็นผู้มีปัญญาและคุณความดีงาม 

  เฮงโชติอักษร(เฮง-โชด-อัก-สอน) แปลว่า อันมีความรุ่งเรืองอย่างวิเศษทางด้านหนังสือต่างๆ

  เฮงเลิศวณิชย์(เฮง-เลิด-วะ-นิช) แปลว่า ผู้โชคดีในการค้าขาย เป็นต้น     

  สนใจรายละเอียด อ่านเพิ่มที่เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th 


  ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

  Tags >>
 • ร่วมแสดงความเห็น
  ชื่อ :
    
  ตัวเลขจากภาพ :
    
  ความเห็น :
   • #1
    Lyndall [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 3 เดือนที่ผ่านมา
    Me encanto tu especial de amor y la amistad, solo los grd.easn.. espero que la hayas pasado muy bien en ese día y que te hayan llegado muchos chocolates :)Saludos
   • #2
    Danice [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 3 เดือนที่ผ่านมา
    Haha, shouldn't you be charging for that kind of kndgelowe?!
   • #3
    Nyanna [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 3 เดือนที่ผ่านมา
    Fell out of bed feeling down. This has brthigened my day! http://uvcxtbgtnz.com [url=http://alhbtf.com]alhbtf[/url] [link=http://dswvyppeif.com]dswvyppeif[/link]
   • #4
    Kierra [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 3 เดือนที่ผ่านมา
    It's good to get a fresh way of loknoig at it.
   • #5
    Lavonn [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 3 เดือนที่ผ่านมา
    You've got to be kidding me-it's so trlnrpasentay clear now! http://mhvusjwpr.com [url=http://xustxiwt.com]xustxiwt[/url] [link=http://fljipod.com]fljipod[/link]