•  
 •  
 • ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556 ฤกษ์คลอดลูก 2556

  เรื่องนี้โดนใจขอไลค์หน่อย 261713 Views | 23 Dec 2012 18:32


  การหาฤกษ์ในผ่าตัดคลอดของปี วันที่ควรจะให้ฤกษ์การผ่าตัดคลอดบุตร ควรคำนึงถึงดังนี้                                            
                                              
  1. วันที่ดีของ ปีนักษัตร ปีมะโรง เริ่ม 16 เมษายน 2555 – 15 เมษายน 2556

  วันที่ดี คือ     วันจันทร์    เป็นวันธงไชย                                                   
  วันที่ดี คือ     วันเสาร์    เป็นวันอธิบดี                                                   
  วันที่ไม่ดี คือ วันอาทิตย์ เป็นวันอุบาทว์                                                   
  วันที่ไม่ดี คือ วันจันทร์    เป็นวันโลกาวินาศ                                                   

  วันอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ สามารถทำการได้พอใช้
                  
      
  2. วันที่ดีของ ปีนักษัตร ปีมะโรง เริ่ม 16 เมษายน 2556 – 15 เมษายน 2557

  วันที่ดีคือ     วันพฤหัสบดี    เป็นวันธงไชย                                                   
  วันที่ดีคือ     วันอาทิตย์   เป็นวันอธิบดี                                                   
  วันที่ไม่ดี คือ วันพุธ    เป็นวันอุบาทว์                       
  วันที่ไม่ดี คือ    วันอังคาร    เป็นวันโลกาวินาศ 
                      
  วันอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ สามารถทำการได้พอใช้  

    
                              
  3. ดูดวงดาว ตนุลัคน์ ในลัคนา ของดวงแม่ จรมาตกภพ อริ,มรณะ,วินาศน์ ไม่ควรให้ฤกษ์ ผ่าตัดคลอดในช่วงนี้

      
      
  4. ดูดาว ปุตตะ จรมาตกภพ อริ, มรณะ, วินาศน์ กับดวงแม่ ถ้ามีควรหลีเลี่ยง การให้ฤกษ์ผ่าตัดคลอดในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน   

   

  นิสัยโดยรวมของเด็กที่เกิดในแต่ละวันมีดังนี้                                        
                                              
  เด็กที่เกิด วันอาทิตย์     เป็นคนฉลาด แคล่วคล่องว่องไว        
  เด็กที่เกิด วันจันทร์     เป็นคนรักด้วยรักงาม ขี้งอน ขี้ใจน้อย อ่อนหวานนุ่มนวล    
  เด็กที่เกิด วันอังคาร    เป็นคนใจถึง ใจร้อน กล้าขยัน บุ่มบ่าม ชอบเอาชนะคน กล้าได้กล้าเสีย        
  เด็กที่เกิด วันพุธ    เป็นช่างคิด ช่างพูด ช่างเจรจา เปลี่ยนแปลงง่าย                    
  เด็กที่เกิด วันพฤหัสบดี    เป็นคนสติปัญญาดี เรียนหนังสือเก่ง ชอบทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ            
  เด็กที่เกิด วันศุกร์    เป็นคนรักสวยรักงาม สนุกสนาน อารมณ์สุนรีย์ กล้าแสดงออก             
  เด็กที่เกิด วันเสาร์    เป็นคนคิดมาก คิดเยอะ รักสันโดษ ไม่ชอบสังคม   
   

   ฤกษ์คลอดบุตรปี 2556 ดูฤกษ์คลอดลูก 2556


  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมกราคม 2556

  วันพฤหัสบดีที่  3  มกราคม  2556  ตรงกับ แรม  6  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่  5  มกราคม  2556  ตรงกับ แรม  8  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่  10  มกราคม  2556  ตรงกับ แรม  13  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่  11  มกราคม  2556  ตรงกับ แรม 14  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่  13  มกราคม  2556  ตรงกับ  ขึ้น  2  ค่ำ  เดือน  2  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่  17  มกราคม  2556  ตรงกับ  ขึ้น  6  ค่ำ  เดือน  2  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่  18  มกราคม  2556  ตรงกับ ขึ้น  7  ค่ำ  เดือน  2  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันอาทิตย์ที่  20  มกราคม  2556  ตรงกับ   ขึ้น  9  ค่ำ  เดือน  2  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่  21  มกราคม  2556  ตรงกับ ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  2  ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่    27  มกราคม  2556  ตรงกับ แรม  1  ค่ำ  เดือน  2  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

   

  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2556

  วันศุกร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2556   ตรงกับ แรม 6 ค่ำ  เดือน 2  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่  7   กุมภาพันธ์   2556   ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันอาทิตย์ที่   10   กุมภาพันธ์   2556    ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   14    กุมภาพันธ์   2556    ตรงกับ    ขึ้น  4  ค่ำ  เดือน 3 ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่  15   กุมภาพันธ์   2556    ตรงกับ  ขึ้น  5 ค่ำ  เดือน 3 ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันอาทิตย์ที่   17   กุมภาพันธ์   2556    ตรงกับ  ขึ้น 7  ค่ำ   เดือน  3  ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   23   กุมภาพันธ์    2556    ตรงกับ  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน 3  ปีมะโรง    ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่   24   กุมภาพันธ์   2556    ตรงกับ  ขึ้น 14 ค่ำ  เดือน  3  ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันจันทร์ที่  25   กุมภาพันธ์    2556    ตรงกับ   ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  3  ปีมะโรง    ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์


  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมีนาคม 2556 

  วันศุกร์ที่    1    มีนาคม   2556    ตรงกับ  แรม  5  ค่ำ  เดือน  3  ปีมะโรง    ฤกษ์คลอดเป็น   ภูมิปาโลฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันจันทร์ที่   4    มีนาคม   2556    ตรงกับ   แรม  8  ค่ำ  เดือน  3  ปีมะโรง    ฤกษ์คลอดเป็น   ราชาฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันพฤหัสบดีที่    7    มีนาคม    2556    ตรงกับ    แรม  11  ค่ำ  เดือน  3  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   9    มีนาคม    2556    ตรงกับ  แรม  13  ค่ำ  เดือน  3   ปีมะโรง    ฤกษ์คลอดเป็น    ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

   

  วันพฤหัสบดีที่   14   มีนาคม    2556    ตรงกับ   ขึ้น  3  ค่ำ   เดือน   4   ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น   สมโณฤกษ์    เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

   

  วันเสาร์ที่   16   มีนาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่   18   มีนาคม    2556    ตรงกับ  ขึ้น  7  ค่ำ   เดือน  4   ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น   ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันเสาร์ที่    23    มีนาคม    2556    ตรงกับ  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  4   ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่   24   มีนาคม    2556   ตรงกับ  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  4   ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันพฤหัสบดีที่   28   มีนาคม   2556   ตรงกับ  แรม  2  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น   ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนเมษายน 2556

  วันจันทร์ที่  1   เมษายน   2556    ตรงกับ  แรม  6  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะโรง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่   5   เมษายน  2556   ตรงกับ  แรม  10  ค่ำ  เดือน  4  ปีมะโรง   ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันศุกร์ที่   12  เมษายน  2556   ตรงกับ  ขึ้น  2  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่  15   เมษายน   2556   ตรงกับ   ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันศุกร์ที่   19   เมษายน   2556    ตรงกับ  ขึ้น  9  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันเสาร์ที่   20   เมษายน   2556   ตรงกับ  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น   สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันจันทร์ที่   22    เมษายน   2556    ตรงกับ   ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่  28    เมษายน   2556    ตรงกับ   แรม  3  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันจันทร์ที่   29   เมษายน   2556   ตรงกับ   แรม  4  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

   

  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤษภาคม 2556

  วันศุกร์ที่   3   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   9  พฤษภาคม   2556  ตรงกับ  แรม  14  ค่ำ  เดือน  5  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันศุกร์ที่  10   พฤษภาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  1  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่  12   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  3  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   16   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  7  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่  17   พฤษภาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันอาทิตย์ที่  19  พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่   20   พฤษภาคม   2556  ตรงกับ  ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   25   พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  แรม  1  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่  26    พฤษภาคม   2556   ตรงกับ   แรม  2  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม   2556   ตรงกับ  แรม  6  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

   

  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนมิถุนายน 2556

  วันจันทร์ที่   3   มิถุนายน   2556   ตรงกับ   แรม  10  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันพฤหัสบดีที่   6   มิถุนายน   2556   ตรงกับ  แรม  13  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   8   มิถุนายน   2556   ตรงกับ  แรม  15  ค่ำ  เดือน  6  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   13   มิถุนายน  2556   ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่   14    มิถุนายน    2556    ตรงกับ    ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันอาทิตย์ที่  16   มิถุนายน   2556    ตรงกับ   ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   22   มิถุนายน   2556   ตรงกับ   ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่   23   มิถุนายน   2556   ตรงกับ   ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่   28   มิถุนายน  2556   ตรงกับ  แรม  5  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น เทวีฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

  วันอาทิตย์ที่  30  มิถุนายน  2556   ตรงกับ  แรม  7  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

   

  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกรกฎาคม 2556 

  วันจันทร์ที่  1   กรกฎาคม  2556  ตรงกับ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่   5   กรกฎาคม   2556   ตรงกับ  แรม  12  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันเสาร์ที่  6   กรกฎาคม   2556   ตรงกับ  แรม  13  ค่ำ  เดือน  7  ปีมะเส็ง ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่  11  กรกฎาคม  2556    ตรงกับ    ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่  12  กรกฎาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

   

  วันเสาร์ที่  13   กรกฎาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  6  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

   

  วันจันทร์ที่  15  กรกฎาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

   

  วันศุกร์ที่  19   กรกฎาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

   

  วันเสาร์ที่  20   กรกฎาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

   

  วันจันทร์ที่  22   กรกฎาคม  2556   ตรงกับ  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

   

  วันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม   2556   ตรงกับ  แรม  6  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ    เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันจันทร์ที่  29  กรกฎาคม  2556    ตรงกับ  แรม  7  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

   

  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนสิงหาคม 2556 

  วันศุกร์ที่   2   สิงหาคม  2556  ตรงกับ  แรม  11  ค่ำ  เดือน  8  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   8   สิงหาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  2  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันศุกร์ที่   9   สิงหาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  3  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่   11   สิงหาคม  2556   ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   15   สิงหาคม  2556   ตรงกับ  ขึ้น  9  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่   16   สิงหาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ    เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันอาทิตย์ที่  18   สิงหาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันพฤหัสบดีที่   22   สิงหาคม  2556    ตรงกับ  แรม  1  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  เทวีฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

  วันเสาร์ที่  24   สิงหาคม  2556    ตรงกับ  แรม  3  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  2556    ตรงกับ  แรม  4  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันพฤหัสบดีที่   29   สิงหาคม   2556   ตรงกับ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  9  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ


  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนกันยายน 2556 

  วันพฤหัสบดีที่   5   กันยายน   2556   ตรงกับ  ขึ้น  1  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันศุกร์ที่  6  กันยายน  2556   ตรงกับ  ขึ้น  2  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่   8   กันยายน  2556   ตรงกับ  ขึ้น  4  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่  12  กันยายน   2556   ตรงกับ  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่  13  กันยายน  2556   ตรงกับ  ขึ้น  9  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันจันทร์ที่  16  กันยายน   2556    ตรงกับ    ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันศุกร์ที่   20   กันยายน    2556    ตรงกับ  แรม  1  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันเสาร์ที่  21   กันยายน  2556    ตรงกับ  แรม  2  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันจันทร์ที่  23   กันยายน   2556   ตรงกับ  แรม  4  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่  30   กันยายน   2556   ตรงกับ  แรม  11  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน


  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนตุลาคม 2556 

  วันพฤหัสบดีที่   3   ตุลาคม   2556    ตรงกับ   แรม  14  ค่ำ  เดือน  10  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   5   ตุลาคม   2556   ตรงกับ  ขึ้น  1  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   10   ตุลาคม  2556   ตรงกับ ขึ้น  6  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่   11   ตุลาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  7  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันเสาร์ที่  12  ตุลาคม  2556   ตรงกับ  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่  14   ตุลาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันศุกร์ที่  18   ตุลาคม  2556   ตรงกับ  ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันเสาร์ที่  19   ตุลาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันจันทร์ที่   21  ตุลาคม  2556   ตรงกับ  แรม  2  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่   27   ตุลาคม   2556    ตรงกับ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันจันทร์ที่  28  ตุลาคม  2556    ตรงกับ  แรม  9  ค่ำ  เดือน  11  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์


  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนพฤศจิกายน 2556 

  วันศุกร์ที่   1  พฤศจิกายน   2556    ตรงกับ  แรม  13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเส็ง   ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์   เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   7   พฤศจิกายน   2556    ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันศุกร์ที่  8  พฤศจิกายน   2556   ตรงกับ  ขึ้น  6  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันอาทิตย์ที่  10  พฤศจิกายน  2556    ตรงกับ  ขึ้น  8  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันพฤหัสบดีที่   14    พฤศจิกายน   2556    ตรงกับ  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2556    ตรงกับ  ขึ้น  13  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะ    เป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันอาทิตย์ที่  17   พฤศจิกายน   2556    ตรงกับ  ขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันเสาร์ที่   23   พฤศจิกายน  2556    ตรงกับ  แรม  6  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่  24  พฤศจิกายน  2556    ตรงกับ  แรม  7  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันจันทร์ที่  25   พฤศจิกายน  2556    ตรงกับ  แรม  8  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่   29   พฤศจิกายน  2556    ตรงกับ  แรม  12  ค่ำ  เดือน  12  ปีมะเส็ง ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ


  ฤกษ์คลอดบุตรเดือนธันวาคม 2556 

  วันพฤหัสบดีที่   5   ธันวาคม  2556   ตรงกับ  ขึ้น  3  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันเสาร์ที่  7  ธันวาคม  2556    ตรงกับ  ขึ้น  5  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันจันทร์ที่   9   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  7  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  เทวีฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีจิตใจมั่นคงในเรื่องความรัก ให้ความสำคัญกับความรักเป็นหลัก มุ่งมั่นทำในสิ่งที่รักและจะทำได้ดี

  วันพฤหัสบดีที่  12   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  10  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันศุกร์ที่  13   ธันวาคม   2556    ตรงกับ   ขึ้น  11  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ทลิทโทฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งทรัยพ์สินเงินทอง ทำสิ่งใด ขอสิ่งใดก็จะประสบสำเร็จ

  วันเสาร์ที่   14    ธันวาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  12  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  มหัทธโณฤกษ์ เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองสมบูรณ์ ตลอดชีวิตจะไม่ขาดเงิน ไม่เดือนร้อน เด่นด้านการเงิน เป็นดวงเศรษฐี

  วันจันทร์ที่   16   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  ขึ้น  14  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันเสาร์ที่   21   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  แรม  4  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน

  วันอาทิตย์ที่   22   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  แรม  5  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  สมโณฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนจิตใจดี ชอบอยู่กับความสงบ รักธรรมชาติ สนใจในศาสนา มีธรรมในจิตใจ เหมาะที่จะเป็น นักบวช ครูบาอาจารย์

  วันพฤหัสบดีที่  26   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  แรม  9  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ภูมิปาโลฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนมีความสามารถสูง มีทรัพย์สินเงินทองดี เป็นใหญ่เป็นโต งานที่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับที่ดิน ได้เป็นนักปราชญ์หรือรับราชการ

  วันจันทร์ที่  30   ธันวาคม   2556    ตรงกับ  แรม  13  ค่ำ  เดือน  1  ปีมะเส็ง  ฤกษ์คลอดเป็น  ราชาฤกษ์  เด็กที่ได้เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอยู่เต็มตัว ชอบออกคำสั่ง ชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆ ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ก็จะได้เป็นหัวหน้าหรือนายงาน


  ที่มา : Horoworld  อ.ฐิติกานต์
  Tags >>
 • ร่วมแสดงความเห็น
  ชื่อ :
    
  ตัวเลขจากภาพ :
    
  ความเห็น :
   • #1
    จุฑามาศ เนตรสว่าง [118.173.44.xx] เมื่อ 5 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    อยากถามว่าคลอดลูวันที่ 17 มีนาคม 2556
    ดีหรือมั่ย ควรตั้งชื่ออะไร
   • #2
    Victoria [117.169.1.xx] เมื่อ 3 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    This is an arlctie that makes you think "never thought of that!"
   • #3
    Victoria [117.169.1.xx] เมื่อ 3 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    This is an arlctie that makes you think "never thought of that!"
   • #4
    Adeline [78.248.83.xx] เมื่อ 3 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    Way to use the internet to help people solve prmeobls!
   • #5
    Myra [80.112.136.xx] เมื่อ 3 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    That's a posting full of intighs! http://auvcfwwicj.com [url=http://hdhkroeb.com]hdhkroeb[/url] [link=http://yukxnyjy.com]yukxnyjy[/link]
   • #6
    Petrus [82.101.249.xx] เมื่อ 3 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    Ah yes, nicely put, evreyone. http://iisydfzzqw.com [url=http://rlywxozarej.com]rlywxozarej[/url] [link=http://hawqnwxkz.com]hawqnwxkz[/link]