•  
 •  
 • ฮวงจุ้ยบ้าน เลือกสีโซฟาให้ถูกโฉลกกับตัวคุณ

  เรื่องนี้โดนใจขอไลค์หน่อย 9154 Views | 9 Nov 2012 14:04

  การเลือกสีโซฟา นอกจากจะเป็นการทำให้บ้านน่าอยู่แล้ว มันยังจะสะท้อนถึงเรื่องดวงด้านต่างๆ ทั้งการงาน การเงิน สุขภาพ และความรักของบุคคลในบ้านได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ก่อนอื่นต้องทราบว่าตนเองมีรหัสประจำราศีใด เป็นบุคคลธาตุใด และถูกโฉลกกับธาตุใด   โดยต้องไปเปิดตารางรหัสราศี ท้ายบทความเรื่องทิศมงคลตามหลักฮวงจุ้ย   


  จากนั้นจึงนำความสัมพันธ์ตามหลักเบญจธาตุในลักษณะส่งเสริมมาประยุกต์ใช้ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสพลังแห่งความเป็นสิริมงคล ทำให้เกิดความโชคดี ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง  ส่วนการพิฆาตกันตามหลักเบญจธาตุนั้นจะก่อให้เกิดกระแสพลังที่เป็นผลเสีย ทำให้เกิดสุขภาพอ่อนแอ เกิดการเจ็บป่วย การงานไม่มั่นคง การเงินติดขัด สูญเสียเงินทอง อับโชค โชคลาภติดขัด เกิดอุบัติเหตุ

  ความสัมพันธ์ในลักษณะส่งเสริมจะก่อให้เกิดกระแสพลังงานแห่งความโชคดี ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง   ส่วนการพิฆาตกันตามหลักเบญจธาตุ   จะมีรายละเอียดดังนี้

            
  1. ธาตุน้ำ     พิฆาต   ธาตุไฟ      ทำให้เกิดการเจ็บป่วย โชคลาภติดขัด อับโชค


             2. ธาตุไม้     พิฆาต   ธาตุดิน     ทำให้เกิดความไม่มั่นคง การงานธุรกิจไม่รุ่งเรือง


             3. ธาตุไฟ     พิฆาต   ธาตุทอง   ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียเงินทอง สุขภาพไม่แข็งแรง อับโชค ธุรกิจการค้าเกิดอุปสรรค 


             4. ธาตุดิน     พิฆาต   ธาตุน้ำ      ทำให้เกิดโรคภัย ความเจ็บป่วย สุขภาพอ่อนแอ มักเสียเงินทองในการรักษาพยาบาล


             5. ธาตุทอง   พิฆาต   ธาตุไม้      ทำให้เกิดการเงินติดขัด ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน และหลักทรัพย์คลอนแคลน สุขภาพอ่อนแอ


           
  จากหลักการดังกล่าวทำให้ได้ข้อสรุปในการเลือกสีของโซฟาดังนี้


  1. บุคคลธาตุน้ำ มีสีประจำตัวคือสีดำ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า 

  1.1 ไม่ถูกโฉลกกับธาตุดินและธาตุไฟ

  - เพราะธาตุดินพิฆาตธาตุน้ำ ทำให้เกิดโรคภัย ความเจ็บป่วย สุขภาพอ่อนแอ มักเสียเงินทองในเรื่องดังกล่าว จึงไม่ควรเลือกใช้สีเหลือง สีครีม
  - เพราะแม้ธาตุธาตุน้ำจะพิชิตธาตุไฟ แต่ธาตุน้ำก็ถูกธาตุไฟทอนกำลังไป จึงส่งผลให้สุขภาพไม่แข็งแรง โชคลาภและธุรกิจการค้าเกิดอุปสรรค และอับโชค   จึงไม่ควรใช้เลือกใช้สี แดง สีส้ม สีชมพู

  1.2   ถูกโฉลกกับธาตุทองและธาตุไม้

  - เพราะธาตุทองกำเนิดธาตุน้ำ   ธาตุทองจึงทำให้คนธาตุน้ำ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน ประสบความเจริญรุ่งเรืองมั่นคง ดังนั้น คนธาตุน้ำจึงควรเลือกใช้สีดำ สีน้ำเงิน สีคราม สีเทา สีฟ้า

  - เพราะธาตุน้ำให้กำเนิดธาตุไม้   ธาตุน้ำจึงเปรียบเสมือนแม่ ธาตุไม้จึงไม่เป็นศัตรูกับธาตุน้ำ   อาจกล่าวได้ว่าเป็นกลางกับธาตุน้ำ ดังนั้นคนธาตุน้ำจึงสามารถใช้สี เขียวได้


  2. บุคคลธาตุไม้  มีสีประจำตัวคือสีเขียว บุคคลธาตุไม้จึงใช้สีเขียวได้

  2.1 ไม่ถูกโฉลกกับธาตุทองและธาตุดิน

  - เพราะธาตุทองพิฆาตธาตุไม้ จึงส่งผลให้ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน การเงิน หลักทรัพย์คลอนแคลน สุขภาพไม่แข็งแรง    บุคคลธาตุไม้จึงไม่ควรใช้สีขาว สีบรอนซ์ทอง สีบรอนซ์เงิน สีมุก

  - เพราะแม้ธาตุไม้จะพิชิตธาตุดิน แต่ธาตุไม้ก็จะถูกธาตุดินทอนกำลังไป  จึงส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคง หน้าที่การงานไม่รุ่งเรือง   บุคคลธาตุไม้จึงไม่ควรใช้สีเหลือง สีครีม

  - เพราะธาตุน้ำกำเนิดธาตุไม้   ธาตุน้ำจึงส่งเสริมให้คนธาตุไม้เกิดโชคลาภ ความมีสิริมงคล มีความกระตือรือล้นในหน้าที่การงาน บุคคลธาตุไม้จึงควรเลือกใช้สีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเทา

  - เพราะธาตุไม้ให้กำเนิดธาตุไฟ ธาตุไฟจึงเป็นกลางกับธาตุไม้ ดังนั้นคนธาตุไม้จึงสามารถใช้สี แดง สีส้ม สีชมพู
   

  3. บุคคลธาตุไฟ มีสีประจำตัวคือสีแดง สีส้ม สีชมพู บุคคลธาตุไฟจึงใช้สีดังกล่าวได้
   
  3.1 ไม่ถูกโฉลกกับธาตุน้ำและธาตุทอง

  - เพราะธาตุน้ำพิฆาตธาตุไฟ จึงส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยอยู่เสมอ สุขภาพไม่แข็งแรง ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน และการเงินเกิดอุปสรรค อับโชค

  - เพราะแม้ว่าธาตุไฟจะพิชิตธาตุทอง แต่ก็ถูกทอนกำลังไป ธาตุทองจึงทำให้มักเกิดอุบัติเหตุ ธุรกิจการค้า หน้าที่การงานเกิดอุปสรรค จนคลอนแคลน มักสูญเสียเงินทอง

  3.2 ถูกโฉลกกับธาตุไม้และธาตุดิน

  - เพราะธาตุไม้กำเนิดธาตุไฟ   ธาตุไม้จึงส่งเสริมสิริมงคลให้กับคนธาตุไฟ บุคคลธาตุไฟจึงควรใช้สีเขียว

  - เพราะธาตุไฟกำเนิดธาตุดิน ดินจึงเป็นกลางกับธาตุทอง บุคคลธาตุไฟจึงสามารถใช้สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาลได้
   

  4. บุคคลธาตุดิน มีสีประจำตัวคือสีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล 
   
  4.1 ไม่ถูกโฉลกกับธาตุไม้และธาตุน้ำ

  - เพราะธาตุไม้พิฆาตธาตุดิน จึงส่งผลให้เกิดโรคภัย ความเจ็บป่วย สุขภาพอ่อนแอ บุคคลธาตุดินจึงไม่ควรใช้สีเขียว

  - เพราะแม้ว่าธาตุดินจะพิฆาตธาตุน้ำ   แต่ธาตุดินก็ถูกทอนกำลังไป จึงส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้า ชีวิตครอบครัว
            
  4.2 ถูกโฉลกกับธาตุไฟและธาตุทอง  


  - เพราะธาตุไฟกำเนิดธาตุดิน ธาตุไฟจึงส่งเสริมธาตุดินให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงในจิตใจ มีความกระฉับกระเฉง มีโชคลาภ บุคคลธาตุดินจึงควรใช้สีแดง สีส้ม สีชมพู

  - เพราะธาตุดินกำเนิดธาตุทอง ธาตุทองจึงเป็นกลางกับธาตุดิน บุคคลธาตุดินจึงสามารถใช้สีขาว สีทอง สีเงินได้
   

  5. บุคคลธาตุทอง มีสีประจำตัวคือสีขาว สีทอง สีเงิน 
   
  5.1 ไม่ถูกโฉลกกับธาตุไฟและธาตุไม้
  - เพราะธาตุไฟพิฆาตธาตุทอง ธาตุไฟจึงทำให้ธุรกิจการค้า หน้าที่การงาน การเงิน หลักทรัพย์มักคลอนแคลน สุขภาพไม่แข็งแรง บุคคลธาตุทองจึงไม่ควรใช้สีแดง สีส้ม สีชมพู

  - เพราะแม้ว่าธาตุทองจะพิฆาตธาตุไม้ แต่ธาตุทองก็จะถูกทอนกำลังไป จะส่งผลให้มักเกิดอุบัติเหตุ ธุรกิจการค้า หน้าที่การงานเกิดอุปสรรค ชีวิตคู่มักจะคลอนแคลน มีเหตุให้เสียเงินเป็นประจำ บุคคลธาตุทองจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สีเขียว 

  5.2 ถูกโฉลกกับธาตุดินและธาตุน้ำ  

  - เพราะธาตุดินกำเนิดธาตุทอง ธาตุทองจึงส่งผลให้เกิดมีความหนักแน่นในภาวะจิตใจ มีความเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง บุคคลธาตุดินจึงควรใช้สีขาว สีเงิน สีทอง

  - เพราะธาตุทองกำเนิดธาตุน้ำ ธาตุน้ำจึงเป็นกลางกับธาตุทอง  บุคคลาตุทองจึงสามารถใช้สีดำ สีคราม สีน้ำเงิน สีฟ้า สีเทาได้
  ที่มาจาก : http://awayfurniture.com/content-การเลือกสีโซฟาตามหลักฮวงจุ้ย-4-5100-90297-1.html


  Tags >>
 • ร่วมแสดงความเห็น
  ชื่อ :
    
  ตัวเลขจากภาพ :
    
  ความเห็น :
   • #1
    Reagan [127.0.0.xx] เมื่อ 5 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    I read your post and wseihd I"d written it
   • #2
    lqqgzzqm [201.18.37.xx] เมื่อ 5 ปี 11 เดือนที่ผ่านมา
    qvZiA0 izsvawwnnlxd
   • #3
    Yuka [93.51.147.xx] เมื่อ 5 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา
    BS low - raioantlity high! Really good answer!
   • #4
    Gayle [217.173.192.xx] เมื่อ 5 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา
    Your posting really sttaeghrenid me out. Thanks!
   • #5
    Muttalip [178.33.48.xx] เมื่อ 5 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา
    An answer from an expert! Thanks for coibnrtuting. http://zkplmmki.com [url=http://dqhfaq.com]dqhfaq[/url] [link=http://aczummjcg.com]aczummjcg[/link]
   • #6
    Chandra [142.31.99.xx] เมื่อ 5 ปี 4 เดือนที่ผ่านมา
    Pleasing you should think of sotnmhieg like that http://yxgxyfj.com [url=http://ohayeqmup.com]ohayeqmup[/url] [link=http://laukrksof.com]laukrksof[/link]