•  
 •  
 • ฤกษ์ปุรณมี-อมาวสี(1) วันดี-เวลาดี จันทร์มงคล ปี 2555

  เรื่องนี้โดนใจขอไลค์หน่อย 6384 Views | 6 Feb 2012 17:23


  เมื่อดาวจันทร์ดับ ใน วันอมาวสี หรือ วันนิวมูน (New Moon) แล้วจะก็เริ่มโคจรเข้าสู่รอบใหม่เป็นข้างขึ้น... พอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์จะขึ้นทางทิศตะวันออก เวลาย่ำค่ำ เป็นวันเพ็ญจันทร์เต็มดวง ที่โหรเรียกว่า วันปุรณมี หรือ วันฟูลมูน (Full Moon) แล้วข้างแรมวันต่อไปก็จะขึ้นช้าลงวันละ 40 นาทีเศษ...” ...เป็นการระบุของ อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ เกี่ยวกับ “ดวงจันทร์” อีกหนึ่งดาวสำคัญในทางโหราศาสตร์ เกี่ยวพันกับการทำนายทายทักต่าง ๆ และก็ยังมากด้วย ’ความเชื่อ“ ด้วย...


  รวมถึงเรื่องการ ’ขอเงินจันทร์“ ’ขอพรจันทร์“

  และปีนี้ก็มีวันให้ผู้ที่อยากขอได้ขอหลายวัน...


  ทั้งนี้ อ.ภิญโญ ระบุว่า... ดวงจันทร์เป็น “เจ้าแห่งแสงสว่างในเวลากลางคืน” เป็นเงื่อนไขสำคัญปัจจัยหนึ่งในการทำให้เกิดดาวเคราะห์บังกัน เช่น จันทรุปราคา สุริยุปราคา ดาวจันทร์บังดาวฤกษ์ ดาวจันทร์บังดาวเคราะห์ เป็นต้น เรื่องของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และโลก เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นรากเหง้าที่มาของปฏิทินทางจันทรคติที่ช่วยให้คำนวณวันสำคัญทางศาสนา จารีตประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง


  ดวงจันทร์หรือดาวจันทร์ บ่งถึงความรักสวยรักงาม มีเสน่ห์ ครองเกษตรเรือนพันธุ บ่งถึงญาติพี่น้อง พ่อแม่ บ้านเรือน ที่ดิน ท่านจึงให้คำจำกัดความว่า ทายรูปทายจริตให้ทายจันทร์ และโหราศาสตร์ชะตาเมือง ดาวจันทร์หมายถึงประชาชน แสดงถึงหญิง เด็ก ผู้กินสินจ้าง กลุ่มชน การรับแขก เดินทาง อาชีพทางน้ำ สถานการณ์ทางทะเล พืชผล ผลิตผลกสิกรรม ผลิตกรรมอาหาร การเลี้ยงดู เลี้ยงอาหาร ภารกิจทางบ้าน บริภัณฑ์ของบ้านและชีวิตครอบครัว การบริการและตำแหน่งรอง ๆ ทั่วไป สถานการณ์ต่าง ๆ ของสตรีและมหาชนทั่วไป


  ในชะตาเมือง ดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนพันธุ ได้มาตรฐานเป็นเกษตร เสวยปุษยนักษัตรฤกษ์ที่ 8 ประกอบด้วยราชาแห่งฤกษ์ ในราศีกรกฎ ธาตุน้ำ ชนชาวไทยจึงตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองบนดินแดนอุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไพร่ฟ้าหน้าใส (แต่ปัจจุบันหน้าไม่ใสนัก มีวี่แววเศร้า ๆ อยู่บ้าง)


  อ.ภิญโญ ระบุอีกว่า... ดวงจันทร์สำคัญต่อโลกมาก เพราะอยู่ใกล้โลก จะ คอยตัดอำนาจและอิทธิพลของพระเคราะห์อื่น ๆ และในทางโหร ดวงจันทร์ สามารถบอกวันที่เหตุการณ์จะปะทุขึ้นได้ โหราจารย์จึงเรียกว่า จันทร์เป็นตัวจุดชนวน จึงใช้ดูเหตุการณ์เป็นรายวัน ที่โหรไทยเรียกว่า จันทร์สอพลอ


  อย่างไรก็ดี ในที่นี้จะเน้นที่ “จันทร์เพ็ญ” “จันทร์ดับ” ซึ่งนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บอกว่า... สำหรับการเกิด จุดจันทร์เพ็ญ วันจันทร์เพ็ญ-วันปุรณมี บังเกิดขึ้นจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ เมื่อไล่ล่าได้ครึ่งทาง คือครึ่งจักรราศี ก็จะเล็งดวงอาทิตย์ คือทำมุม 180 องศากับอาทิตย์ ในราศีตรงข้าม ในทุก ๆ เดือน ในจุดที่ดวงจันทร์โคจรเข้าเล็งดวงอาทิตย์ในราศีตรงข้าม ตามตำแหน่งเส้นลองจิจูด ในเวลาใด เวลานั้นเรียกว่า เวลาปุรณมี


  ทั้งนี้ นักโหราศาสตร์ชะตาบ้านเมืองและชะตาบุคคล นิยมนำดวงปุรณมี และดวงอมาวสี มาวินิจฉัยดวงชะตา ชะตาบ้านเมือง ควบคู่กับอุปราคา ซึ่งในส่วนของอมาวสี การเกิด จุดจันทร์ดับ วันจันทร์ดับ-วันอมาวสี เกิดจากการที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ โดยดวงจันทร์โคจรเร็วกว่าดวงอาทิตย์ คือใช้เวลาโคจรราศีละ 2 วันครึ่ง ส่วนดวงอาทิตย์เคลื่อนไปในจักรราศี โดยใช้เวลาราศีละประมาณ 30 วัน เมื่อมองจากโลกจะเห็นดวงจันทร์โคจรไล่ล่าดวงอาทิตย์ ซึ่งในจุดที่ดวงจันทร์โคจรกุมดวงอาทิตย์สนิทองศา สนิทลิปดา สนิทฟิลิปดา ในราศีเดียวกัน ตามตำแหน่งเส้นลองจิจูด ในเวลาใด เวลานั้นเรียกว่า เวลาอมาวสี


  อ.ภิญโญระบุต่อไปว่า… สำหรับปี 2555 นี้ มีการเกิดจุดจันทร์เพ็ญ และจุดจันทร์ดับ รวมทั้ง 2 แบบ 25 ครั้ง โดยการเกิด “จุดจันทร์เพ็ญ-ปุรณมี” ปีนี้ มีดังนี้คือ... วันที่ 9 ม.ค. เวลา 14.03 น., วันที่ 8 ก.พ. เวลา 04.44 น., วันที่ 8 มี.ค. เวลา 16.56 น., วันที่ 7 เม.ย. เวลา 02.37 น., วันที่ 6 พ.ค. เวลา 10.48 น., วันที่ 4 มิ.ย. เวลา 17.59 น., วันที่ 4 ก.ค. เวลา 01.20 น., วันที่ 2 ส.ค. เวลา 08.10 น., วันที่ 31 ส.ค. เวลา 21.41 น., วันที่ 30 ก.ย. เวลา 10.24 น., วันที่ 30 ต.ค. เวลา 02.55 น., วันที่ 28 พ.ย. เวลา 21.28 น. และวันที่ 28 ธ.ค. เวลา 16.59 น.


  ส่วนการเกิด “จุดจันทร์ดับ-อมาวสี” ในปี 2555 นี้ มีดังนี้คือ... วันที่ 23 ม.ค. เวลา 14.20 น., วันที่ 22 ก.พ. เวลา 05.19 น., วันที่ 22 มี.ค. เวลา 21.29 น., วันที่ 21 เม.ย. เวลา 14.07 น., วันที่ 21 พ.ค. เวลา 06.25 น., วันที่ 19 มิ.ย. เวลา 21.36 น., วันที่ 19 ก.ค. เวลา 10.53 น., วันที่ 17 ส.ค. เวลา 22.24 น., วันที่ 16 ก.ย. เวลา 08.58 น., วันที่ 15 ต.ค. เวลา 18.47 น., วันที่ 14 พ.ย. เวลา 04.33 น. และวันที่ 13 ธ.ค. เวลา 15.02 น.


  ’วันอมาวสี ควรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม และวันปุรณมี ก็ควรสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นมงคลเช่นกัน“ ...อ.ภิญโญ ระบุ ซึ่ง 2 วันที่ว่านี้ก็มีความเชื่อเรื่องการ ’ขอเงินดวงจันทร์ได้-ขอพรดวงจันทร์ได้“ มาแต่อดีต


  ’เทคนิคการขอจากจันทร์ที่ถูกต้อง“ นั้นก็มีอยู่

  แต่ด้วยพื้นที่หมด...โปรดติดตามตอนต่อไป...

   

   

  ที่มา : http://www.dailynews.co.th

  Tags >>
 • ร่วมแสดงความเห็น
  ชื่อ :
    
  ตัวเลขจากภาพ :
    
  ความเห็น :
   • #1
    Joe [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    Apparently this is what the estemeed Willis was talkin" "bout.
   • #2
    bmjqxaf [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    xSeNCC kgwliiaxpgic
   • #3
    ietzfiphwkr [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    xXl2uS , [url=http://lzfktizaxhat.com/]lzfktizaxhat[/url], [link=http://mijtamkllnea.com/]mijtamkllnea[/link], http://hjbsekqnhcmu.com/
   • #4
    uaqzrjc [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    EFl0v6 mmgdibkydjqs
   • #5
    fgnxclaykny [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    Tb393v , [url=http://dvthbrsyanby.com/]dvthbrsyanby[/url], [link=http://yhjzfsmaprxj.com/]yhjzfsmaprxj[/link], http://tccmpefhwwxc.com/
   • #6
    Nonie [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 1 เดือนที่ผ่านมา
    Wow, Earl, I am seriously impressed! I’ve been dying to visit Afganistan for the last five years or so, it is definitely number one on my bucket list. This is the first time I’ve read about someone visiting on their own, just for the heck of it. I was wondering, based on your experience, what do you think it would be like for a woman travelling there? Would it be safe if I kept my head co?ehedvTranks, Jenna
   • #7
    Jasemin [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 1 เดือนที่ผ่านมา
    If you're looking to buy these areiclts make it way easier.
   • #8
    Marel [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 1 เดือนที่ผ่านมา
    Thanks for shgainr. Always good to find a real expert. http://vyjitex.com [url=http://chrngorjlee.com]chrngorjlee[/url] [link=http://umerlwnaim.com]umerlwnaim[/link]
   • #9
    Trevon [188.143.232.xx] เมื่อ 2 ปี 1 เดือนที่ผ่านมา
    If I coicnummated I could thank you enough for this, I'd be lying.
   • #10
    Jeneva [188.143.234.xx] เมื่อ 2 ปี 1 เดือนที่ผ่านมา
    Just cause it's simple doesn't mean it's not super hefupll. http://sdalujpzdqq.com [url=http://iclsrr.com]iclsrr[/url] [link=http://ullomiif.com]ullomiif[/link]