•  
 •  
 • ฤกษ์มงคลในเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

  เรื่องนี้โดนใจขอไลค์หน่อย 9820 Views | 13 Jan 2011 13:07

  ฤกษ์ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 07:09-07:40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 09:46-10:38 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 4 มกราคม 2554 เวลา 12:25-13:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 09:37-10:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 12:17-13:09 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 16:24-16:59 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 09:33-10:25 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 12:13-13:05 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 16:20-16:59 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 07:00-07:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 09:25-10:15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 11:15-12:00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 12:05-12:55 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 09:17-10:09 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 11:57-12:49 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 เวลา 16:04-16:56 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 09:13-10:05 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 10:59-11:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 11:52-12:45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 16:00-16:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 09:09-10:01 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 11:48-12:41 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 15:56-16:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 08:59-09:51 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 09:52-10:44 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 10:45-11:37 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 11:38-12:31 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 15:46-16:38 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 เวลา 16:39-16:59 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปี ขาล

   

  ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดวันทั้ง ๗ 


   เป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่างๆ ถึงจะมีในรายการฤกษ์ข้างบนก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะเป็นวันศัตรูและกาลิณีกับวันเกิด


   1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันศุกร์และวันอังคาร 
   2. ผู้เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
   3. ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์และวันอาทิตย์
   4. ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคารและพุธ (กลางคืน) 
   5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์ 
   6. ผู้เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
   7. ผู้เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์  
   8. ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน  
  * ส่วนจะเอาฤกษ์ไปใช้นั้นให้อ่านความรู้เกี่ยวกับฤกษ์ด้านล่างนะครับ จะได้เอาฤกษ์ไปใช้ถูกงาน

  Tags >>
 • ร่วมแสดงความเห็น
  ชื่อ :
    
  ตัวเลขจากภาพ :
    
  ความเห็น :
   • #1
    Darrence [174.129.128.xx] เมื่อ 7 ปี 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
    Keep on writnig and chugging away!