•  
 •  
 • ฤกษ์มงคลในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

  เรื่องนี้โดนใจขอไลค์หน่อย 11743 Views | 13 Jan 2011 13:10

  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08:12-09:04 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:52-11:44 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:0015:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08:02-08:55 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08:56-09:48 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:49-10:41 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:42-11:34 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15:43-16:35 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยสมโณฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:36-16:59 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08:00-08:52 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:40-11:32 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน)ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:47-15:40 ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07:58-08:50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:37-11:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:45-15:37 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07:55-08:47 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:35-11:27 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:42-15:35 ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 07:38-08:30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09:24-10:16 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:17-11:09 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:56-12:37 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 14:25-15:17 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล
  ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16:11-16:59 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วยทลิทโทฤกษ์ ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี ขาล


  ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดวันทั้ง ๗ 


   เป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์สำหรับคนเกิดวันต่างๆ ถึงจะมีในรายการฤกษ์ข้างบนก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะเป็นวันศัตรูและกาลิณีกับวันเกิด
   1. ผู้เกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันศุกร์และวันอังคาร 
   2. ผู้เกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
   3. ผู้เกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันจันทร์และวันอาทิตย์
   4. ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันอังคารและพุธ (กลางคืน) 
   5. ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันเสาร์ 
   6. ผู้เกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
   7. ผู้เกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์  
   8. ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็นวันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน  
  * ส่วนจะเอาฤกษ์ไปใช้นั้นให้อ่านความรู้เกี่ยวกับฤกษ์ด้านล่างนะครับ จะได้เอาฤกษ์ไปใช้ถูกงาน

  Tags >>
 • ร่วมแสดงความเห็น
  ชื่อ :
    
  ตัวเลขจากภาพ :
    
  ความเห็น :
   • #1
    เเดดเเ [118.173.34.xx] เมื่อ 7 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา
    นหาดป55555555ปแป
   • #2
    คนเทพ [118.173.34.xx] เมื่อ 7 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา
    รักนิว
   • #3
    Bensen [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    I could watch Schindler"s List and still be happy after rediang this.
   • #4
    azltthtncfm [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    cSH3Lp zgaeypkdigeg
   • #5
    ewvhszi [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    VFC3eT , [url=http://zwkphdyjgdrd.com/]zwkphdyjgdrd[/url], [link=http://qrubperduvqu.com/]qrubperduvqu[/link], http://mwludxzgjxbj.com/
   • #6
    skyfbclrmzm [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    nQ86pd mvzucllqywqo
   • #7
    jztuxepq [202.80.231.xx] เมื่อ 6 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา
    fv3Jpi , [url=http://eeuaiarmkiow.com/]eeuaiarmkiow[/url], [link=http://yytybmpelcvu.com/]yytybmpelcvu[/link], http://zqcrlmgkzanx.com/